Xây dựng và vận hành hiệu quả Kho lưu trữ tài liệu hành chính số tại cơ quan Bộ Tài chính

Xây dựng và vận hành hiệu quả Kho lưu trữ tài liệu hành chính số tại cơ quan Bộ Tài chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công tác bảo quản, lưu trữ tài liệu hành chính. Tuy nhiên, để Kho lưu trữ tài liệu hành chính số được vận hành hiệu quả, Bộ Tài chính cần tiếp tục quan tâm, giải quyết căn cơ những vấn đề về pháp lý và cơ sở hạ tầng…
Bảo đảm kinh phí cho các dự án nền tảng Chính phủ điện tử

Bảo đảm kinh phí cho các dự án nền tảng Chính phủ điện tử

Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP tổng hợp kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương ngày 12/2/2020.
Tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ áp dụng văn bản điện tử

Tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ áp dụng văn bản điện tử

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với lượng văn bản gửi đến cơ quan Bộ khoảng 358.643 văn bản mỗi năm, trung bình một văn bản dài 5 trang và cần phải chuyển đến 2 đơn vị phối hợp, thì mỗi năm cơ quan Bộ Tài chính tiết kiệm được 3.586.430 trang văn bản giấy khi áp dụng hình thức văn bản điện tử.
Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử

Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trừ văn bản mật giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành và Văn phòng Chính phủ.