Bộ Tài chính:

Tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ áp dụng văn bản điện tử


Theo tính toán của Bộ Tài chính, với lượng văn bản gửi đến cơ quan Bộ khoảng 358.643 văn bản mỗi năm, trung bình một văn bản dài 5 trang và cần phải chuyển đến 2 đơn vị phối hợp, thì mỗi năm cơ quan Bộ Tài chính tiết kiệm được 3.586.430 trang văn bản giấy khi áp dụng hình thức văn bản điện tử.

Giao diện edocTC.
Giao diện edocTC.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, Bộ Tài chính đã triển khai Chương trình quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) tại tất cả các đơn vị vụ, cục kể từ ngày 1/12/2015.

Đến nay, sau hơn 3 năm khai thác và sử dụng, số lượng văn bản điện tử được lưu trữ, quản lý trên eDocTC là hơn 1.624.000 văn bản. Trung bình có hơn 464.000 văn bản được lưu trữ, quản lý trên hệ thống mỗi năm.

100% văn bản giấy gửi đến cơ quan Bộ được cập nhật các trường thông tin quản lý, quét thành văn bản điện tử, luân chuyển tới các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và lưu trữ trên chương trình eDocTC.

Đồng thời, tất cả văn bản đi của Bộ cũng được cấp số, quét và ký số, lưu trữ và phát hành điện tử gửi tới các đơn vị tại cơ quan Bộ, các Tổng cục thuộc Bộ, 31 Bộ và cơ quan ngang Bộ, 63 Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố và Văn phòng Trung ương Đảng qua chương trình eDocTC...

Không những thế, các tiện ích như lịch công tác của lãnh đạo, hoạt động điều động sử dụng xe ô tô, phòng họp... cũng được cập nhật và công khai trên chương trình eDocTC. Điều này giúp công khai, minh bạch trong quản lý hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ của Bộ Tài chính.

Cùng với eDocTC, tháng 8/2015, Bộ Tài chính đã đưa vào sử dụng Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHub) để thực hiện kết nối việc gửi nhận văn bản đến, văn bản đi giữa chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với các Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Vừa qua, hệ thống eDocHub đã chính thức được kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện gửi nhận văn bản với 95 đầu mối cấp trung ương và ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố.

Việc sử dụng eDocTC và eDocHub trong cơ quan Bộ Tài chính giúp công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Nhờ vào việc liên thông văn bản điện tử, thời gian văn bản được chuyển từ đơn vị gửi đến đơn vị nhận chỉ mất chưa đầy 5 phút đã góp phần giảm thiểu thời gian xử lý công việc so với trước đây.

Đặc biệt, áp dụng eDocTC và eDocHub, Bộ Tài chính đã giảm bớt đáng kể chi phí phí in, photocopy văn bản, góp phần thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước. Theo tính toán, với lượng văn bản đến cơ quan Bộ khoảng 358.643 văn bản/năm, mỗi văn bản trung bình khoảng 5 trang, với giả thiết cần photocopy mỗi văn bản đến cho hai đơn vị phối hợp thì việc triển khai chương trình eDocTC chỉ riêng tại khối cơ quan Bộ sẽ tiết kiệm chi phí photocopy khoảng 3.586.430 trang văn bản.

Theo ông Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, việc triển khai chương trình eDocTC, eDocHub đã góp phần tạo nền tảng bước đầu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP; là một trong các bước đi đầu tiên trong quá trình thực hiện xây dựng văn bản không giấy tờ, môi trường công tác số.