Lợi nhuận ngân hàng năm 2019: "Sẽ phân hóa mạnh"

Lợi nhuận ngân hàng năm 2019: "Sẽ phân hóa mạnh"

Những ngân hàng đã hoàn thành xử lý nợ xấu có lợi thế rõ ràng do phải dự phòng rủi ro ít hơn giúp lợi nhuận tăng trưởng cao hơn. Các ngân hàng còn lại sẽ cần thêm thời gian để xử lý nợ xấu kéo theo lợi nhuận bị kìm hãm.