Lilama 3 mời công ty kiểm toán độc lập vào cuộc nhưng vẫn thua kiện và buộc phải trả nợ 3,7 tỷ đồng

Theo HLinh/tinnhanhchungkhoan.vn

Lilama 3 (mã LM3 - UPCoM) từng xác nhận công nợ nhưng sau đó mời kiểm toán độc lập và yêu cầu phạt chậm tiến độ với liên danh CTCP Công trình Vinawaco.

Lilama 3 mời công ty kiểm toán độc lập vào cuộc nhưng vẫn thua kiện và buộc phải trả nợ 3,7 tỷ đồng.
Lilama 3 mời công ty kiểm toán độc lập vào cuộc nhưng vẫn thua kiện và buộc phải trả nợ 3,7 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2009, liên danh CTCP Công trình Vinawaco đã ký kết hợp đồng với Lilama 3 thi công xây dựng cảng nhập hàng, dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu ở cụm công nghiệp Bạch Hạc, TP Việt Trì, Phú Thọ. Giá trị hợp đồng là 17,3 tỷ đồng.

Chủ đầu tư sẽ tạm ứng trước cho nhà thầu 20% giá trị hợp đồng sau 15 ngày kể từ ngày nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng. Khoản tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán.

Liên danh đã thực hiện hợp đồng theo quy định và đến ngày 30/8/2010 thì thanh quyết toán công trình. Giá trị quyết toán là 17,8 tỷ đồng. Giá trị đã thanh toán là 15,6 tỷ đồng. Giá trị giữ lại bảo hành 5% theo hợp đồng là 868 triệu đồng.

Năm 2012, các bên đã đối chiếu, xác nhận công nợ, xác định số nợ còn lại là 2,1 tỷ đồng. Ngày 29/6/2012 hai bên đã lập biên bản kết thúc bảo hành công trình, thống nhất Lilama3 giải ngân số tiền còn lại là 868 triệu đồng.

Năm 2013, Lilama 3 cũng có thư xác nhận công nợ phải trả là 2,1 tỷ đồng. Mặc dù liên danh nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ đầu tư không thanh toán. Liên danh buộc phải khởi kiện ra tòa án, yêu cầu Lilama3 phải thanh toán nợ gốc và lãi chậm thanh toán, tổng cộng là 4,3 tỷ đồng.

Lilama 3 lấy lý do làm ăn khó khăn nên chưa thanh toán nợ. Mặt khác, số liệu hai bên đối chiếu công nợ chỉ là tạm tính và thực hiện theo yêu cầu của kiểm toán nên không có giá trị. Năm 2018, Lilam3 đã mời Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam kiểm toán độc lập. Kiểm toán xác định công trình có giá trị quyết toán là 16,4 tỷ đồng. Lilama 3 đã thanh toán 15,6 tỷ đồng, hiện chỉ còn 242 triệu đồng.

Tuy nhiên Lilama 3 cho rằng, dự án chậm 4,5 tháng nên liên danh phải chịu 1% giá trị phần hợp đồng bị chậm đối với 30 ngày đầu tiên và 2% cho những tháng tiếp theo.

Lilama 3 tính giá trị phạt chậm tiến độ là 1,8 tỷ đồng. Sau khi đối trừ liên danh còn phải thanh toán cho Lilama3 số tiền 1,6 tỷ đồng.

Trước ý kiến trên, liên danh phản đối vì cho rằng Lilama 3 tiến hành kiểm toán mà không thông báo cho liên danh.

Tòa án cũng xác định báo cáo kiểm toán độc lập chỉ thể hiện hồ sơ quyết toán còn thiếu một số tài liệu, không thể hiện liên danh vi phạm chất lượng và khối lượng công trình. Do vậy kiểm toán cũng không có giá trị.

Sau khi tính toán lại lãi suất, tòa sơ thẩm và phúc thẩm (tháng 5/2020) tuyên buộc Lilama 3 phải trả gốc và lãi là 3,7 tỷ đồng.

Từ năm 2014 đến nay, Lilama 3 làm ăn sa sút, lợi nhuận âm. Từ năm 2017, cổ phiếu LM3 bị hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến với BCTC của công ty. Theo BCTC công ty mẹ năm 2019, công ty tiếp tục lỗ 38,3 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 398 tỷ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu. Nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 544 tỷ đồng.

Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc có diện tích 128.850 m2, đất thuê trả tiền 1 lần, tổng diện tích là 20.000 m2. BCTC riêng năm 2019 thể hiện dự án đang trong giai đoạn quyết toán vốn đầu tư nhưng kết cấu kiến trúc và hệ thống máy móc đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Ban điều hành Công ty chưa xác định được mức độ thiệt hại của dự án và giá trị tổn thất.