VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: VỐN ĐĂNG KÝ CẤP MỚI

9 tháng đầu năm, Việt Nam đón 21,2 tỷ USD vốn FDI

9 tháng đầu năm, Việt Nam đón 21,2 tỷ USD vốn FDI

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 9 tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 20/9), ước tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,2 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 2.289,8 triệu USD

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 2.289,8 triệu USD

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 5 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 2.289,8 triệu USD, chiếm 49,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

 Vốn đầu tư đạt 11,6% kế hoạch trong 2 tháng đầu năm

Vốn đầu tư đạt 11,6% kế hoạch trong 2 tháng đầu năm

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 20.859 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2013

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2013

 Vốn FDI đăng ký tăng thêm 20,8 tỷ USD

Vốn FDI đăng ký tăng thêm 20,8 tỷ USD

(Tài chính) Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính chung trong 11 tháng đầu năm 2013, ước tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của đầu tư nước ngoài là 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012.