Bộ Tài chính chú trọng đánh giá tác động để xây dựng chính sách khả thi, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Tài chính chú trọng đánh giá tác động để xây dựng chính sách khả thi, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Tài chính đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng đề nghị soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, tạo cơ sở quan trọng để soạn thảo chính sách đảm bảo khả thi, hiệu lực, hiệu quả.
Sớm xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất vaccine

Sớm xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất vaccine

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo kết luận về buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề tồn đọng cần giải quyết.
Bộ Tư pháp đề xuất thí điểm xây dựng chính sách về tiền ảo

Bộ Tư pháp đề xuất thí điểm xây dựng chính sách về tiền ảo

Tại Báo cáo số 70/BC-BTP ngày 1/4/2020, Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ một số định hướng để xây dựng, hoàn thiện chính sách và khung pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ được phát triển trên nền tảng công nghệ blockchain. Trong đó có tài sản ảo, thường có các tên gọi như “tiền ảo”, “tiền kỹ thuật số” hay “tiền mã hóa”.