Đã giải ngân hơn 56 nghìn tỷ đồng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Việt Hoàng (T/h)

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã có cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì phiên họp đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Đã gia hạn 52.000 tỷ đồng các loại thuế, tiền thuê đất

Báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về thực hiện, giải ngân các chính sách hỗ trợ, tính sơ bộ đến ngày 25/8 đã giải ngân hơn 56 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến ngày 13/9 đã giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đạt hơn 10.2013 tỷ đồng; đến ngày 14/9, đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đạt khoảng 3.492 tỷ đồng cho gần 5,1 triệu người lao động; đến hết tháng 8/2022 đã giải ngân hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đạt khoảng 13,5 tỷ đồng.

Đối với chính sách giảm thuế, phí, tính đến ngày 26/8 đã thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng là 34.970 tỷ đồng. Gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất là 52.000 tỷ đồng; Đến hết tháng 6/2022, thực hiện chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiến thuê đất là 7.400 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc triển khai công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn của Chương trình cho các nhiệm vụ, dự án đang rất chậm là do quy trình rà soát, hoàn thiện, xin ý kiến các cơ quan liên quan, trong khi nội dung này đã xin ý kiến Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Một số bộ, địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (chủ trương đầu tư) các dự án được Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến kế hoạch vốn, mặc dù đã quá thời hạn yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, báo cáo.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đều bày tỏ thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, báo cáo thêm về kết quả thực hiện các chương trình, dự án được giao; phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai chương trình trong thời gian tới.

Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để giao vốn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng chính sách. Hiện các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành được 15 trong số 17 văn bản cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại Nghị quyết; Về triển khai giải ngân một số gói hỗ trợ, đã thực hiện nhanh việc giảm một số loại thuế, phí, giải ngân tín dụng ưu đãi...

Về những khó khăn, vướng mắc, theo Phó Thủ tướng, có một số nguyên nhân khách quan như: Do xây dựng chương trình trong thời gian rất ngắn, thời điểm đó dịch COVID-19 vừa được khống chế, cơ sở dữ liệu lại chưa được hoàn thiện, dẫn đến việc thống kê, tổng hợp, đề xuất số liệu của một số chương trình chưa sát thực tế, dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai... Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là do vẫn còn có những bộ ngành, địa phương chưa sát sao, chưa đôn đốc, đeo bám công việc, chưa lường trước những khó khăn khi triển khai Chương trình. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương rút kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay tới cuối năm các bộ, ngành liên quan đến Chương trình, thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục nỗ lực, nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, để thực hiện các chương trình ở mức tối đa có thể, giao vốn sớm; đánh giá lại chương trình, những nội dung nào không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay thì đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Về xây dựng chính sách, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị đến trước ngày 25/9/2022, Bộ Tài chính hoàn thành, ban hành Thông tư sửa đổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý thuộc Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về xây dựng phương án và quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, Internet từ Quỹ Dịch vụ viễn thông và công ích Việt Nam.

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thống nhất ý kiến đối với những dự án đủ điều kiện phân bổ, trình Chính phủ bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 để giao kế hoạch chi tiết vốn cho các dự án đầu tư công; đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ động, tính toán chi tiết các phương án để triển khai thực hiện đề án huy động nguồn lực khả thi và hiệu quả. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị NHCSXH phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính có phương án huy động, bảo đảm đủ nguồn vốn triển khai Chương trình.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% đạt kết quả cao nhất...