Xây dựng thương hiệu xanh gắn với phát triển bền vững

Xây dựng thương hiệu xanh gắn với phát triển bền vững

Tại Việt Nam, tiêu dùng xanh đang dần trở thành một xu thế mới và nhận thức của người tiêu dùng về tiêu dùng xanh, sản phẩm xanh cũng đã được nâng cao, do đó xu hướng “xanh hóa” trong xây dựng thương hiệu ngày càng phổ biến. Nhiều thương hiệu với những sản phẩm xanh ngày càng được người tiêu dùng đón nhận.
Hậu Giang nỗ lực xây dựng thương hiệu OCOP

Hậu Giang nỗ lực xây dựng thương hiệu OCOP

Sau thời gian triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng nông thôn mới, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang từng bước thực hiện nhiều sản phẩm để đạt chuẩn.
Hướng đến xây dựng thương hiệu sầu riêng Tân Phú

Hướng đến xây dựng thương hiệu sầu riêng Tân Phú

Những năm gần đây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp, với các loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, đang dần tạo nên thương hiệu riêng Tân Phú, Bến Tre.
Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đã có những thay đổi tích cực về thương hiệu và giá trị, nâng cao uy tín, danh tiếng sản phẩm. Bài viết đánh giá thực trạng việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, qua đó gợi mở một số giải pháp phát triển thương hiệu các sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn Tỉnh.
Đồng hành tạo dựng thương hiệu quốc gia

Đồng hành tạo dựng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Việt Nam mới được cải thiện lên thứ hạng 43 thế giới nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Dễ thấy nhất là Việt Nam có những mặt hàng đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu nhưng chưa có những thương hiệu uy tín tương xứng. Đến nay, Việt Nam vẫn chỉ được xem là nước sản xuất nguyên liệu thô, gia công, lắp ráp, cung cấp đầu vào cho các tập đoàn lớn xây dựng thương hiệu của họ.