Xử lý thuế đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn


Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH Việt Nam Samho về những vướng mắc liên quan đến việc giảm thuế đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Công ty TNHH Việt Nam Samho có đề nghị trả lời về trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất bị thiệt hại do hoả hoạn, đây là trường hợp không mong muốn nên có được giảm thuế? 

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại Điểm d, Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế; Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính quy định đối tượng và điều kiện được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT; Điều 4 Thông tư 237/2009/TT-BTC cũng quy định rõ hồ sơ miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Theo đó, hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đưa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào tại Kho bảo thuế (lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để cung ứng cho sản xuất của chính doanh nghiệp) thì chưa phải nộp thuế.

Như vậy, đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn nêu trên thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC.

Đối với hàng hoá bị thiệt hại do hoả hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý căn cứ vào Công văn số 963/TCHQ-TXNK ngày 19/2/2020 để thực hiện.