Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khẩn trương truy vết 524 doanh nghiệp bán hóa đơn khống

Thanh Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu hơn 21.000 doanh nghiệp (DN) thực hiện rà soát, giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn liên quan đến các DN mà cơ quan chức năng đang xử lý về hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác triển khai rà soát, xử lý thuế đới với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật. Ảnh: ST
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác triển khai rà soát, xử lý thuế đới với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật. Ảnh: ST

Thời gian qua, thông qua công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, ngành Thuế đã phát hiện 524 DN bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống (là một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 7 Điều 6 Luật Quản lý thuế).

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp 524 DN bán hóa đơn này khác với trường hợp các DN bán hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế vì các DN bán hóa đơn chủ yếu khai khống hóa đơn hàng hóa mua vào.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, về cơ bản các DN tuân thủ tốt pháp luật về thuế, tuy nhiên, vẫn còn một số DN luôn tìm cách gian lận về thuế, mua bán hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu hơn 21.000 DN thực hiện rà soát, giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn liên quan đến các DN mà cơ quan chức năng đang xử lý về hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng đẩy mạnh quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng áp dụng chức năng kiểm soát hóa đơn điện tử ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên ứng dụng HĐĐT, thực hiện lọc danh sách NNT thuộc diện giám sát hóa đơn vượt ngưỡng an toàn, phân công đến từng công chức của các chuyên trách, các chi cục thuế để tiến hành kiểm tra NNT theo quy định…

Hiện nay, đơn vị đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo này của Tổng cục Thuế. Cụ thể thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN nhất là các DN vừa và nhỏ, thay cho việc phải tiến hành thanh tra, kiểm tra tại DN, cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.

Căn cứ khoản 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định người nộp thuế có trách nhiệm chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1798/TCT-TTKT ngày 16/5/2023 để khuyến cáo các DN có hóa đơn đầu vào của 524 DN để chủ động rà soát và loại trừ các hóa đơn không hợp pháp, không có hàng hóa kèm theo để điều chỉnh kê khai, hạch toán đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước.