Không báo cáo về dự kiến giao dịch, bị xử phạt 80 triệu đồng

PV. (t/h)

Công ty cổ phần Đầu tư INB vừa bị xử phạt với số tiền 80 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 13/02/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư INB (Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư INB bị phạt với số tiền 80 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Được biết, ngày 28/03/2022, Công ty cổ phần Đầu tư INB - tổ chức liên quan đến ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB) đã mua 149.000 cổ phiếu TCB (tương ứng 1.490.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TCB) nhưng không báo cáo, công bố thông tin trước khi giao dịch.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ xử phạt được dựa theo quy định điểm đ Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.