VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch Đầu tư), 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] Trên 10.000 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2021

11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2020

Theo Tổng cục Thống kê, riêng trong tháng 02/2021, cả nước có 8.038 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 179,7 nghìn tỷ đồng, số lao động đăng ký 56,9 nghìn người. So với tháng 1/2021, giảm 20,3% về số doanh nghiệp, tăng 15,9% về vốn đăng ký và giảm 50,9% về số lao động. Tuy nhiên, tính về vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 22,4 tỷ đồng, tăng tới 45,5% so với tháng trước và tăng 111,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong tháng 2 vừa qua, cả nước đã có 4.604 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,2% so với tháng trước và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020; Có 3.593 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 80,1% và giảm 21,3%; 2.606 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 53,5% và giảm 32,2%; 1.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,4% và tăng 26,5%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 334,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 172,8 nghìn lao động, tăng 4% về số doanh nghiệp, tăng 52,2% về vốn đăng ký và tăng 9,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu tính cả 385,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6,5 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2021 là 720,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có hơn 11 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2021 lên 29,2 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, có 33,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, có 21,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 34%; 8,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 10,7%; 3,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 28,1%. 

Như vậy, tính trung bình mỗi tháng sẽ có 16,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02/2021 giảm là do tháng Hai trùng với thời điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, số vốn đăng ký trong tháng 2/2021 lại tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 80,1% và giảm 21,3%; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể giảm 53,5% và giảm 32,2%. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM