VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phạt Tập đoàn Vinacontrol trên 338 triệu đồng vi phạm về thuế

Phạt Tập đoàn Vinacontrol trên 338 triệu đồng vi phạm về thuế

Mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội đã ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã cố phiếu VNC) với số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền nộp chậm là 338,5 triệu đồng.

Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Theo Thông báo công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các lỗi vị phạm bị phạt tiền Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định khoản 2 Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt sẽ tương ứng với 20% số thuế kê khai sai năm 2017, số tiền quy ra gần 52 triệu đồng.

Phạt tiền 2,1 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai nhưng không làm giảm só tiền thuế phải nộp theo quy định tại tiết a, khoản 4, Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Phạt tiền 6 triệu đồng.đối với hành vi lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng thời điểm theo qui định tại điểm 3, Điều 38 Nghị định số 109/2013 NĐ-CP của Chính phủ. 

Tổng số tiền truy thu mà cơ quan thuế yêu cầuTập đoàn Vinacontrol phải nộp là 258,6 triệu đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 là 142,1 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân năm 2017 là 116,5 triệu đồng.

Số tiền truy thu thuế trên được báo cáo theo kết quả kiểm tra và tính đến hết ngày 14/12, ứng với số tiền truy thu này là tiền nộp phạt mà Tập đoàn Vinacontrol phải đóng thêm là 20 triệu đồng.

Tập đoàn Vinacontrol phải có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế từ ngày 15/12 vào ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM