VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC bán cổ phần Ngân hàng Hàng hải Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

DATC bán cổ phần Ngân hàng Hàng hải Việt Nam

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang thực hiện các thủ tục cần thiết để bán đấu giá lô cổ phần của mình tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam qua Sở giao dịch chứng khoán.

Còn nhiều rào cản “kìm chân” DATC phát triển

DATC bán tài sản tại Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng

DATC bán nợ tại nhóm Công ty

DATC: Khẳng định vị thế, vai trò trên thị trường mua bán nợ

Theo đó, DATC sẽ bán 4.033.512 cổ phần tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá được đảm bảo tại Chứng thư thẩm định giá số 284/CTTĐG/CPA-HANOI.

Các tổ chức tham gia đấu giá phải đảm bảo tiêu chí sau: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

Bên cạnh đó phải tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, tổ chức tham gia đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng...

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gửi về: Ban Quản lý đầu tư Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM