VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC bán tài sản tại ba doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC bán tài sản tại ba doanh nghiệp

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọ tổ chức bán đấu giá tài sản của mình tại các Công ty: Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang; Xây dựng số 8 Thăng Long; Đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2.

DATC thoái vốn tại Cienco 60

DATC bán tài sản tại các doanh nghiệp

DATC bán nợ phải thu tại Công ty cổ phần Mía Đường Đăk Lăk

DATC và giải pháp cho những tháng cuối năm

Tiên phong trong tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ xấu

Theo đó, DATC sẽ tiến hành bán vốn góp cổ phần kèm theo nợ phải thu tại: 944.500 cổ phần và 40.588.186.331 đồng nợ phải thu tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang. Giá khởi điểm là 19,8 tỷ đồng;

Tại Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long, DATC bán 540.000 cổ phần và 21.927.501.195 đồng nợ phải thu. Giá khởi điểm là 6,3 tỷ đồng;

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2, số tài sản DATC bán là 540.000 cổ phần, 4.867.321.658 đồng nợ phải thu. Giá khởi điểm là 2,4 tỷ đồng. 

Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá được đánh giá chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá số 73/2017/CTTĐG/CPAHANOI ngày 5/6/2017; số 71/2017/CTTĐG/CPAHANOI ngày 5/6/2017; số 68/2017/CTTĐG/CPAHANOI ngày 6/6/2017được lưu trữ tại trụ sở DATC.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra là các đơn vị tham gia phải đảm bảo: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành.

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ bắt đầy từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017, tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM