VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC bồi dưỡng cán bộ nhân sự về Bộ luật lao động

Tập thể Ban Tổ chức Nhân sự DATC thảo luận về những điểm mới của Bộ Luật Lao động

DATC bồi dưỡng cán bộ nhân sự về Bộ luật lao động

Công ty TNHH Mua bán nợ Việ Nam (DATC) vừa tổ chức tọa đàm chuyên môn nội bộ bồi dưỡng cán bộ nhân sự về những điểm mới của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành.

Mở rộng “chiếc áo” cho DATC

DATC bán tài sản bảo đảm khoản nợ của Công ty Cổ phần 504

DATC bán nợ phải thu tại Công ty Hải Ngọc và Công ty Phúc Thanh Long

DATC bán khoản nợ phải thu trên 1,14 nghìn tỷ đồng

Tại buổi tọa đàm, cán bộ nhân sự DATC được giới thiệu các vấn đề chung liên quan đến sự cần thiết, mục đích, quan điểm chỉ đạo và quá trình xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019. Đồng thời, thảo luận, so sánh giữa quy định cũ và quy định mới để tìm ra những điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, để từ đó cán bộ nhân sự trong Công ty hiểu, vận dụng và cập nhật kiến thức cho người lao động tại đơn vị.

Theo đó, Bộ luật Lao động năm 2019 đề cập đến 22 điểm mới so với Bộ luật Lao động năm 2012. Trong đó quy định về tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ; Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh; Bổ sung thêm khái niệm phân biệt đối xử trong lao động và quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động; Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử; Người sử dụng lao động không được ký hợp đồng lao động để trừ nợ; Bỏ quy định hợp đồng lao động theo mùa vụ;

Phạm vi điều chỉnh của phụ lục hợp đồng lao động; Bổ sung quy định về thời gian thử việc; Quy định điều chỉnh khi kết thúc hợp đồng thử việc; Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động; Các trường hợp hợp đồng vô hiệu; Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu; Giới hạn thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; Về đối thoại tại nơi làm việc;

Về tiền lương; Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Về kỷ luật lao động; Lược bỏ các quy định liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động; Quy định riêng đối với lao động nữ; Về tổ chức đại diện người lao động; Về giải quyết tranh chấp lao động là những điểm mới nổi bật trong Bộ luật lao động năm 2019.

Theo Lãnh đạo Ban Tổ chức Nhân sự DATC, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 đã được ban hành nhưng hiệu lực thực hiện từ 1/1/2021. Do đó, cán bộ nhân sự Công ty cần nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ luật Lao động, bám sát việc Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động mới. Đồng thời xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế tại Công ty do Ban Tổ chức nhân sự soạn thảo liên quan trực tiếp đến Bộ luật Lao động nhằm kịp thời vận dụng khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực.

Đây được coi là điểm nhấn cho công tác tự đào tạo trong nội bộ để các đơn vị khác trong toàn Công ty tham khảo và thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM