VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
 Giữ gìn, phát triển văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần thi hùng biện sáng tạo, ấn tượng trong Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức

Giữ gìn, phát triển văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh”, cán bộ, đảng viên đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Rút tiền bằng mã QR trên ATM - Dịch vụ gia tăng trong chiến lược số hóa của Vietcombank

Vietcombank đồng hành cùng Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên 2020

Vietcombank tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19

Vietcombank nhận hàng loạt giải thưởng quan trọng

Hiện nay, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank là tổ chức Đảng có quy mô lớn nhất toàn hệ thống với 01 Đảng bộ bộ phận, 41 Chi bộ trực thuộc và tổng cộng có 842 đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Trụ sở chính Vietcombank đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc từng bước được đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong sự nghiệp chung.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đảm bảo gắn sát với tình hình hoạt động thực tiễn.

Trong công tác chuyên môn, Trụ sở chính Vietcombmank luôn học Bác phong cách làm việc dân chủ, kết nối hệ thống với các chi nhánh qua các buổi làm việc trực tiếp, giao ban trực tuyến; giao KPI đối với thành viên Ban lãnh đạo theo các Chi nhánh, phòng, ban và mảng nghiệp được phân công phụ trách; Ban lãnh đạo và các phòng ban của Trụ sở chính luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các Chi nhánh trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng quý và đột xuất.

Học Người, Trụ sở chính Vietcombank đã đổi mới toàn diện công tác giao kế hoạch, triển khai bộ KPI; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bố nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc thế thông qua triển khai Hiệp ước vốn Basel.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được NHNN cho áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn (Trụ cột 1 và Trụ cột 3). Từ tháng 11/2018, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Trụ cột 2). Đến nay, Vietcombank đã hoàn thành cả 3 Trụ cột của Basel II trước thời hạn.
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được NHNN cho áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn (Trụ cột 1 và Trụ cột 3). Từ tháng 11/2018, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Trụ cột 2). Đến nay, Vietcombank đã hoàn thành cả 3 Trụ cột của Basel II trước thời hạn.

Học Bác, Trụ sở chính Vietcombank đã thể hiện sự gương mẫu vào cuộc trong mọi mặt, đích thân các thành viên Ban lãnh đạo tham gia các công tác như xử lý nợ xấu, phát triển khách hàng, luôn đặt lợi ích của Ngân hàng làm mục tiêu hoạt động hàng đầu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; thực hiện đẩy đủ và chuẩn mực công tác quy hoạch cán bộ.

Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đã cử cán bộ, đảng viên, người lao động tham dự đầy đủ, nghiêm túc Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập Chỉ thị 05-CT/TW do Đảng ủy Vietcombank tổ chức. Qua học tập, quán triệt hầu hết cán bộ đảng viên đều nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản đã nêu trong Chỉ thị, Nghị quyết, xác định được nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm chính trị; sau mỗi Hội nghị có 100% cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Vietcombank về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát các năm của Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Trụ sở chính đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Trụ sở chính phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, phát động các phong trào thi đua xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, phong trào văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đảng bộ Vietcombank thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Năm 2018, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã tổ chức thành công chương trình Hành trình “Về nguồn” cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chương trình có sự tham gia của Ban lãnh đạo và đông đảo đảng viên của Đảng bộ, là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank. Các nội dung trong chương trình thật sự có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên tham gia khi đã khơi dậy và làm sáng lên truyền thống yêu nước, giá trị nhân văn và đức hy sinh của các thế hệ người Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh, giành độc lập tự do của dân tộc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tổ chức thực hiện nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan trong chương trình về nguồn năm 2019
Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tổ chức thực hiện nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan trong chương trình về nguồn năm 2019

Năm 2019, nhằm phát động một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là “làm theo” tấm gương đạo đức của Người trong điều kiện hoạt động kinh doanh, tác nghiệp cụ thể của Vietcombank; để mỗi đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank xây dựng kế hoạch và trình Đảng ủy Vietcombank chấp thuận tổ chức Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”, theo đó, chỉ đạo 44/44 tổ chức Đảng trực thuộc thành lập đội thi sơ khảo và chọn ra 9 đội vào chung khảo. Nội dung hội thi bao gồm các phần thi kiến thức cũng như tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa.

Với sự nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, năm 2020, đội thi của Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tham gia Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức và xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc.

 Hàng năm, Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đều thực hiện tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn chỉ thị số 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Trụ sở chính đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo điều tra độc lập của công ty Nelson, hệ thống Vietcombank với 13.278 cán bộ tham gia đánh giá ICS về Trụ sở chính, theo đó, đánh giá vai trò hoạch định chiến lược đạt 98%, lãnh đạo đạt 93%, văn hóa doanh nghiệp đạt 96%. Trụ sở chính đã đóng góp vai trò chủ đạo, giúp Vietcombank bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo dấu ấn mới trên nhiều phương diện và khẳng định vị trí số 1 về lợi nhuận và chất lượng hoạt động, là ngân hàng đầu tại Việt Nam có tổng tài sản 50 tỷ USD và giá trị vốn hóa cao nhất trong các TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với mức lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ USD năm 2019, Vietcombank thuộc Top 300 ngân hàng có quy mô lợi nhuận cao nhất toàn cầu.

Các đội tham gia phần thi thứ nhất “Hồ Chí Minh chân dung một con người”
Các đội tham gia phần thi thứ nhất “Hồ Chí Minh chân dung một con người”

Để thực hiện thành công 2 nhiệm vụ: “Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Giữ gìn và phát triển văn hóa Vietcombank; xây dựng con người Vietcombank phát triển toàn diện” góp phần đưa Vietcombank phát triển bền vững và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn tới, trên cơ sở những bài học quý báu rút ra qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank có một số ý kiến đề xuất như sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc lan tỏa và phát huy các giá trị Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và thực hiện một cách có hiệu quả Chỉ thị 05 vào thực tế.

Hai là, đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ba là, chú trọng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu lý luận của Đảng để tiếp tục đề xuất các giải pháp giúp việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên đi vào chiều sâu.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Sâu sát lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Công đoàn trở thành các đơn vị có vai trò tiên phong, lan tỏa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong các hoạt động đoàn thể.

Năm là, tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên, qua đó nghiên cứu, tổng hợp để có thể làm giàu hơn Sổ tay văn hoá Vietcombank.

Mục tiêu trong tình hình mới, giai đoạn mới có nhiều thách thức nhưng cũng rất vẻ vang, để thực hiện mục tiêu đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng đúng như đồng chí Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn”.

Đồng thời, việc phát huy Văn hóa Vietcombank gắn với học tập Chỉ thị 05-CT/TW sẽ giúp các giá trị văn hóa trở thành báu vật là kim chỉ nam cho Vietcombank thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới là Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại Vietcombank đảm bảo tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả thực hiện khát vọng Vietcombank vươn ra biển lớn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM