VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) tháng 2/2017 do BHXH Việt Nam tổ chức chiều 21/2, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến tháng 2/2017 đã có 13 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 76,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 82% dân số.

Kiến nghị mới về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Quy định điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

Đẩy nhanh nghiên cứu và triển khai các giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

BHXH Việt Nam cũng cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên được giao, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63, Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 36a của Chính phủ; xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; xây dựng dự toán giao cho các địa phương, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu tiên.

Cùng với đó, BHXH cũng tiến hành ban hành kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả việc ra soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như còn một số địa phương lập, phê duyệt dánh sách đối tượng tham gia BHYT do ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến thời gian phát hành thẻ.

Cùng đó, việc tuân thủ phát luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng nợ đọng BHXH, BHYT trong những tháng đầu năm tiếp tục gia tăng. Để hoàn thành kế hoạch được giao, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; giải quyết, chi trả kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động người tham gia BHYT; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM