VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử lý các quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xử lý các quy định gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Ngày 20/12/2021, Chính phủ vừa có Văn bản số 9263/VPCP-KSTT yêu cầu các địa phương xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Tăng cường kiểm soát biến chủng mới Omicron, không để tình trạng thiếu thuốc kháng COVID-19

Tăng thời gian thông quan nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu

Khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nỗ lực thông quan nông sản tại cửa khẩu

Văn bản nêu rõ, xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc địa phương ban hành các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân và quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện ngay một số nội dung công việc.

Cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương, có trách nhiệm kiểm tra xem xét các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp những khó khăn, vướng mắc, phức tạp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Kết quả giải quyết phải được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho người dân, doanh nghiệp biết.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM