VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kiểm tra và xử lý truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kiểm tra và xử lý truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Việc Kiểm toán Nhà nước gần đây kiến nghị truy thu cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đang thu hút được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, Văn phòng Chính phủ cũng đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Sabeco và Habeco.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Habeco tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng

Bộ Tài chính đề nghị Sabeco chấn chỉnh sai phạm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Bia Sài Gòn chưa nộp 2.500 tỉ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Lo mất thương hiệu Việt?

Sau Sabeco, đến Habeco vào tay người nước ngoài?

Trước đó, theo kết luận Kiểm toán Nhà nước, Sabeco phải nộp khoản lợi nhuận 2.495 tỷ đồng còn lại sau phân phối về ngân sách Nhà nước (chiếm 89,59% lợi nhuận còn lại). Ngoài yêu cầu nộp ngân sách số tiền trên, cơ quan kiểm toán còn đề nghị Bộ Công Thương xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Sabeco không chia hết 2.700 tỷ lợi nhuận của năm 2016 trở về trước, gây thất thu ngân sách Nhà nước...

Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Habeco và các đơn vị thành viên được kiểm toán phải tăng nộp vào ngân sách nhà nước 1.847 tỷ đồng. Cụ thể, trong số 1.847 tỷ đồng kiến nghị tăng nộp ngân sách nhà nước nêu trên bao gồm tăng nộp thuế giá trị gia tăng gần 4,5 tỷ đồng; Thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng; Thuế thu nhập cá nhân 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng.

Liên quan đến Sabeco, mới đây, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Sabeco liên quan tới công tác truy thu khoản tiền lợi nhuận còn lại chưa chia từ năm 2016 trở về trước của Sabeco. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco cần khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác đã nêu tại kiến nghị báo cáo kiểm toán.
Dẫn Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, theo Bộ Tài chính, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện với đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tuy nhiên, đến nay phía Sabeco vẫn chưa đồng tình với kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, về khoản lợi nhuận 2.495 tỉ đồng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phải nộp về ngân sách, Sabeco cho rằng Nhà nước đã thực hiện thoái vốn 53,59% cho cổ đông lớn nhất là Thai Bev mà đại diện là Công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trị gần 5 tỉ USD ngày 18/12/2017. Vì vậy, tỉ lệ sở hữu nhà nước tại Sabeco tại thời điểm 28/12/2017 chỉ còn hơn 36%.

Ngoài ra, việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12/2016 cho cổ đông nhà nước với tỉ lệ 89,589% theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước  thì Sabeco không có cơ sở để thực hiện ngay, mà phải chốt danh sách cổ đông theo quy định luật pháp hiện hành theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2014... Do vậy, việc Sabeco phải nộp ngân sách nhà nước 2.495 tỉ đồng của Kiểm toán Nhà nước là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Sabeco cũng như các văn bản pháp luật khác.

Trước tình hình đó, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Sabeco và Habeco.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; Quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo luật định. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Công Thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM