VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thương mại điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngành Hải quan:

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thương mại điện tử

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử.

Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030

Cục Hải quan Hà Tĩnh tích cực triển khai cải cách hiện đại hóa

Tháo gỡ vướng mắc về sử dụng vận đơn hàng không điện tử khi làm thủ tục hải quan

Xử phạt hành vi vi phạm pháp luật hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số 3986/VPCP-V.1 ngày 28/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 60/BTC-BCĐ389 ngày 29/8/2022 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử.

Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, điều tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử qua biên giới.

Để thực hiện hiệu quả công việc này, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử qua biên giới.

Đồng thời, trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử với các lực lượng chức năng chống buôn lậu như: Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ra soát, đánh giá, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử qua biên giới.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử qua biên giới xảy ra trên địa bản; đồng thời, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử.

Ngoài giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Văn phòng Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử qua biên giới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM