Tháo gỡ vướng mắc về sử dụng vận đơn hàng không điện tử khi làm thủ tục hải quan

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Văn bản số 1301/GSQL-GQ1 gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (quận Long Biên, Hà Nội) để tháo gỡ vướng mắc về việc sử dụng vận đơn hàng không điện tử khi làm thủ tục hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 2, Điều 24, Luật Hải quan quy định, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử; chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử.

Trong khi đó, tại khoản 2, Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không, người khai hải quan phải nộp bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu, trong đó có 01 bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam triển khai sử dụng vận đơn điện tử khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người khai hải quan được sử dụng vận đơn dưới dạng dữ liệu điện tử đảm bảo tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc bản chụp vận đơn giấy được in ra từ hệ thống của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và gửi cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Liên quan đến việc công chức hải quan tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2020 về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Theo đó, trường hợp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát hiện cán bộ, công chức hải quan yêu cầu nộp các chứng từ có ký tên, đóng dấu không đúng quy định tại khoản 2 Điều 3, điểm a, khoản 1, Điều 18, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 7, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì phản ánh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý kịp thời.