VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế thông tin về kỳ thi nâng ngạch của Ngành

Ngành Thuế đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế, được các cấp, các ngành đánh giá, ghi nhận.

Tổng cục Thuế thông tin về kỳ thi nâng ngạch của Ngành

Chiều 2/3, Tổng cục Thuế có thông tin chính thức liên quan đến nghi vấn tiêu cực tại kỳ thi nâng ngạch Trung cấp Thuế lên Kiểm tra viên Thuế năm 2018 vào tháng 10 và tháng 12/2019 tại Thừa Thiên-Huế do Tổng cục Thuế tổ chức.

Ngành Thuế đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ngành Thuế Hà Nội đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế

Tiếp tục cải cách, kiện toàn bộ máy ngành Thuế

Ngành Thuế chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có hoạt động liên kết

Tổng cục Thuế cho biết thời gian qua có một vài báo chí đưa thông tin về đơn tố cáo những sai phạm liên quan đến kỳ thi nâng ngạch lên kiểm tra viên thuế năm 2018 (đơn tố cáo này là đơn nặc danh: không có ngày, tháng, năm lập đơn; không có họ tên; địa chỉ, không có chữ ký hoặc điểm chỉ, không có cách thức liên hệ với người tố cáo; theo quy định của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 thì đơn trên không phải xem xét, giải quyết).

Theo Tổng cục Thuế, những thông tin trên đã gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín của ngành Thuế, đặc biệt trong bối cảnh Ngành đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế, được các cấp, các ngành đánh giá, ghi nhận.

Ngay sau khi nhận được đơn nặc danh nêu trên, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế rà soát, báo cáo giải trình nội dung.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã chỉ đạo Vụ Kiểm tra nội bộ-Tổng cục Thuế xử lý theo quy định.

Theo đó, Vụ Kiểm tra nội bộ đã làm việc với từng cá nhân nêu trong đơn. Bước đầu, căn cứ báo cáo của đơn vị chủ trì xử lý đầu mối của Tổng cục Thuế, căn cứ giải trình của từng cá nhân có thể thấy nội dung nêu trong đơn đưa tiền cho các lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Tổng cục là không đúng, ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân được giao làm nhiệm vụ và uy tín ngành thuế.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi nâng ngạch công chức chuyên ngành lên ngạch tương đương ngạch Chuyên viên năm 2018, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổng hợp, rà soát hồ sơ đăng ký và báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt.

Theo đó, Bộ Nội vụ phê duyệt số chỉ tiêu được nâng ngạch trong kỳ thi này là 1.696, bằng trên 80% số người đủ điều kiện dự thi được phê duyệt là 2.106 người.

Ngày 22/8/2019, Bộ Tài chính đã thành lập Hội đồng thi gồm có 5 thành viên do ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm Chủ tịch Hội đồng thi.

Hội đồng thi hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ.

Quá trình tổ chức thi gồm tất cả các khâu được thực hiện độc lập, theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định, được giám sát trực tiếp của Tổ giám sát của Bộ Tài chính và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vòng thi 1 được tổ chức vào ngày 19/10-20/10/2019 tại Phân hiệu trường Trường Nghiệp vụ Thuế tại Huế. Kết quả thi Vòng 1 được công bố công khai ngày 21/11/2019 tại Thông báo số 4794/TCT-HĐT của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch Kiểm tra viên thuế năm 2018.

Vòng thi 2 được tổ chức vào ngày 21/12/2019 tại Trường đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Kết quả thi Vòng 2 được công bố công khai ngày 21/1/2020 tại Thông báo số 34/TB-HĐT, thời hạn đề nghị phúc khảo bài thi là ngày 13/2/2020.

Hiện nay, Hội đồng thi đang thực hiện các thủ tục phúc khảo theo quy định. Sau khi hoàn thành phúc khảo, Hội đồng thi sẽ thông báo kết quả đến thi sinh và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt danh sách trúng tuyển.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM