VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Có thể gửi tài liệu chứng minh năng lực sau khi đóng thầu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có thể gửi tài liệu chứng minh năng lực sau khi đóng thầu

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Nghỉ hưu từ 1/1/2015-30/4/2016 vẫn được tăng 8% lương hưu

Phê duyệt loại hợp đồng không phù hợp gói thầu có thể bị phạt tiền

Xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương thế nào?

Mua vốn trên 51%, nhà đầu tư nước ngoài cần làm gì?

Ông Nguyễn Văn Luân (TP. Hà Nội) hỏi, theo quy định hiện hành, hồ sơ dự thầu (HSDT) "thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm" được hiểu cụ thể như thế nào? Trường hợp hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhà thầu có 3 hợp đồng tương tự có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng trong HSDT nhà thầu không cung cấp hợp đồng, hoặc có cung cấp hợp đồng nhưng thiếu, hoặc không theo yêu cầu của HSMT thì sau khi mở thầu nhà thầu có thể tự bổ sung được không? Trong trường hợp nào bên mời thầu phải gửi văn bản đề nghị nhà thầu bổ sung, làm rõ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1 và Khoản 2, Điều 16 Nghị định số63/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện HSDT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT.

Đối với câu hỏi của ông Luân, trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện thiếu các chứng minh năng lực, kinh nghiệm (hợp đồng tương tự) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu này đến bên mời thầu theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu không tự bổ sung làm rõ theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM