VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Gói thầu không đủ 3 nhà thầu tham dự, xử lý thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Gói thầu không đủ 3 nhà thầu tham dự, xử lý thế nào?

Ông Nguyễn Tấn Bồng (An Giang) đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh nhưng tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quy định về việc quyết toán gói thầu theo hình thức hợp đồng trọn gói

Gỡ vướng quy định tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhà thầu

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thực hiện thế nào?

Ông Bồng (An Giang) tham khảo Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thấy có quy định, "Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá".

Ông Bồng hỏi, trường hợp đã chọn phương án (b) thì bên mời thầu cần phải làm những công việc gì? Chủ đầu tư có phải xin ý kiến người quyết định đầu tư không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp của ông Bồng hỏi, căn cứ quy mô, tính chất, tình hình cụ thể của gói thầu mà chủ đầu tư có thể quyết định xử lý tình huống theo một trong hai cách như ông nêu trên.

Trường hợp đã chọn phương án (b) thì bên mời thầu tiến hành mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM