Gỡ vướng quy định tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhà thầu

PV.

Giải đáp vướng mắc của Ông Trần Xuân Thủy công tác tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Ninh. hỏi về những nội dung liên quan đến quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Trần Xuân Thủy hỏi: Đơn vị ông đang chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói mua sắm hàng hóa, giá gói thầu 1,3 tỷ đồng. Ông hỏi, theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT  gói thầu của đơn vị ông không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ yêu cầu có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II của Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Đối với câu hỏi của ông Thủy, việc lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.