VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm

Tuần cuối tháng 6,Thanh tra UBCKNN vẫn tiếp tục ra các quyết định xử phạt năng với các hành vi vi phạm. Nguồn: Internet

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tuần cuối của tháng 6 (từ 25-29/6), các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm.

Mua “chui” cổ phiếu, hai cá nhân bị xử phạt nặng

Xử phạt gần 140 triệu đồng từ các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Phạt 375 triệu đồng trong 2 ngày do vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện bị phạt 30 triệu đồng

Sau một tuần liên tiếp ra 13 quyết định xử phạt (tuần từ 18 -22/6) với các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ở tuần cuối của tháng 6/2018, đã ghi nhận dấu hiệu giảm về số các vụ việc vi phạm, khi UBCKNN chỉ ban hành 3 quyết định xử phạt.

Cụ thể, ngày 25/6/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Formach, có địa chỉ tại Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Số tiền phạt lên tới 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trước đó, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với: Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017).

Đến ngày 27/6/2018, Thanh tra UBCKNN tiếp tục ban hành 02 quyết định gồm: Quyết định xử phạt số 172/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 173/QĐ-XPVPHC xử phạt các hành vi vi phạm của một công ty và một cá nhân. 

Theo đó, tại Quyết định số 172/QĐ-XPVPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (có địa chỉ tại số 2 BIS, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền phạt 60 triệu đồng.

Trước đó, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán được chấp thuận).

Tại Quyết định số 173/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra UBCKNN quyết định xử phạt số tiền 10 triệu đồng đối với ông Thái Vũ Đoài - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2, mã chứng khoán D2D vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Trước đó, ông Thái Vũ Đoài đã mua 19.640 cổ phiếu D2D từ ngày 15/01/2018 đến ngày 22/01/2018 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM