Tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan

PV.

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Cục Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) và các cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ đã có trong kế hoạch năm 2021.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), tính chung 3 quý đầu năm, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra, trong đó có 341 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 966 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong 9 tháng đầu năm đạt 545,30 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 491,78 tỷ đồng.

Trong đó riêng trong quý III/2021, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 422 cuộc, trong đó có 110 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 312 cuộc tại trụ sở Cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong quý III/2021 đạt 58,79 tỷ đồng, đã thực thu và ngân sách nhà nước số tiền là 93,69 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động kiểm tra sau thông quan trong những tháng cuối năm, ngày 11/10/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ về việc thực hiện công tác KTSTQ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục KTSTQ và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ đã có trong kế hoạch năm 2021, bao gồm KTSTQ đánh giá tuân thủ và KTSTQ theo dấu hiệu rủi ro; tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Tổng cục Hải quan yêu cầu trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đề xuất kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Trong thời điểm này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.