Tổng cục Hải quan:

Thu ngân sách gần 720 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn Ngành đã thực hiện 752 cuộc kiểm tra sau thông quan, qua đó đã thực thu vào ngân sách Nhà nước 719,3 tỷ đồng, bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019.

Trường hợp cần thiết vẫn tiến hành kiểm tra sau thông quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
Trường hợp cần thiết vẫn tiến hành kiểm tra sau thông quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, qua 7 tháng đầu năm, hoạt động kiểm tra sau thông quan đã tập trung đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích các thông tin mang tính chuyên đề liên quan đến những mặt hàng có nguy cơ về xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, trị giá hàng xuất khẩu có thuế, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 752 cuộc, trong đó có 246 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 506 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính từ hoạt động kiểm tra sau thông quan trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 750,5 tỷ đồng (bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019), thực thu vào ngân sách Nhà nước 719,3 tỷ đồng, bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu so với cùng kỳ 2019, số cuộc kiểm tra chỉ bằng 47% nhưng số tiền thu nộp ngân sách tăng tới 62% (cùng kỳ 2019 kiểm tra 154 cuộc, thu nộp ngân sách 248,3 tỷ đồng).

Tổng cục hải quan cho biết, 7 tháng qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, Chỉ thị số 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung phòng, chống dịch, khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19 gây ra, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã chủ động, kịp thời ban hành Thông báo số 276/TB-KTSTQ ngày 24/2/2020  và Thông báo số 463/TB-KTSTQ ngày 23/03/2020 về việc tạm hoãn kế hoạch kiểm tra sau thông quan do dịch Covid-19, tạm thời chưa kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc; đối với các doanh nghiệp khác, khi có dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, trước khi tiến hành kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho doanh nghiệp cung cấp thông tin, đồng thời đề nghị doanh nghiệp nếu có khó khăn khi đoàn dự kiến đến kiểm tra thì có ý kiến bằng văn bản để xem xét dừng hoạt động kiểm tra.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác quản lý, Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành Công văn số 469/KTSTQ-P1 ngày 24/3/2020 chỉ đạo tăng cường hoạt động nghiên cứu quy định pháp luật theo Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ thông qua đẩy mạnh hoạt động thu nhập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trường hợp cần thiết vẫn tiến hành kiểm tra sau thông quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Trong các tháng cuối năm, trước tình hình dịch bệnh quay trở lại và có diễn biến phức tạp, báo hiệu thời kỳ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, toàn ngành Hải quan vừa phải tạo thuận lợi, vừa phải đảm bảo công tác quản lý; Đồng thời, tập trung quyết liệt để thực hiện được 100% các kế hoạch đề ra, triển khai có hiệu quả các quy định về quản lý doanh nghiệp... 

Theo đó, các hoạt động thu thập thông tin phục vụ Kiểm tra sau thông quan qua các chuyên đề tiếp tục được đẩy mạnh như: Chuyên đề về gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; trị giá hàng xuất khẩu có thuế; kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh... tăng cường kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và hạn chế tối đa việc phát sinh các khiếu nại, khiếu kiện, góp phần giúp tăng tính tuân thủ, chấp hành pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp...