Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng ngành Tài chính

PV.

(Tài chính) Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Để hiểu rõ hơn về hoạt động này, “Thông tin Công tác Đảng” đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phóng viên: Kiểm tra, giám sát từ lâu đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của Đảng bộ Bộ Tài chính. Đồng chí có thể điểm qua một số kết quả đạt được của công tác này trong thời gian qua?

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng ngành Tài chính - Ảnh 1
Đồng chí Vũ Hồng Hải,
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Tài chính
Đồng chí Vũ Hồng Hải: Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát trong xây dựng, phát triển Đảng, những năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quan tâm, chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở các quan điểm và định hướng đã được xác lập và quy định, hướng dẫn tại các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Bộ Tài chính luôn được xây dựng nhanh chóng và kịp thời triển khai thực hiện, mang lại nhiều kết quả thiết thực…

Đơn cử như năm 2013, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 20-CTr/ĐU, ngày 06/02/2013 với các trọng tâm: “Năm chi bộ”, năm triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm qua đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT - TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề của năm. Đồng thời, kịp thời giải quyết những vướng mắc về công tác tài chính, bố trí, sắp xếp cán bộ các ban, đơn vị, kiện toàn tổ chức cơ quan UBKT Đảng ủy Bộ và UBKT các Đảng ủy cơ sở.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện kế hoạch lộ trình khắc phục những tồn tại, khuyết điểm qua đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết 02-NQ/ĐUTC của Đảng ủy Bộ Tài chính về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề học tập năm 2013.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Căn cứ từ kết quả đánh giá qua công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/ĐUTC về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”; Ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức về học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”; Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho hàng trăm cán bộ, đảng viên là cấp ủy các tổ chức Đảng và UBKT Đảng các cấp.

Qua việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đề ra, các cấp ủy Đảng, từng đảng viên cũng đã có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng. Đồng thời, nâng cao giáo dục, ngăn chặn các tiêu cực, góp phần tăng cường kỷ cương, thúc đẩy phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Việc kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng là yêu cầu bắt buộc và thường xuyên đối với các cơ sở Đảng. Thời gian qua, UBKT Đảng ủy Bộ Tài chính đã thực hiện nhiệm vụ này như thế là nào, thưa đồng chí?

Để công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng đạt kết quả cao theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn trong năm. Cụ thể, trong năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã lập 03 đoàn kiểm tra đối với 09 Đảng bộ, chi bộ là: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế; Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan; Đảng bộ Học viện Tài chính; Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước; Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chi bộ Thời báo Tài chính; Đảng bộ bộ phận Cục Kế hoạch - Tài chính; Đảng bộ Cục Quản lý giá; Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Bên cạnh việc lập các đoàn giám sát chuyên đề và tổ công tác khảo sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ, UBKT Đảng ủy Bộ cũng tập trung vào thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; thực hiện 19 điều đảng viên không được làm; kế hoạch thực hiện, lộ trình, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…

Qua kiểm tra, giám sát, đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên; nhận xét, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng cấp dưới theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến; đồng thời cảnh báo, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý kịp thời các vi phạm.

Qua việc đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát, toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đã xử lý kỷ luật 08 đảng viên; Cảnh cáo 02 đảng viên do vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Khiển trách 06 đảng viên do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Qua thực tế kiểm tra, giám sát, đồng chí nhận thấy những tồn tại, hạn chế gì trong công tác xây dựng Đảng?

Trong quá trình kiểm tra ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc còn tồn tại những hạn chế như việc sinh hoạt chi bộ có nơi, có lúc chưa theo định kỳ, nội dung sinh chưa phong phú, việc ghi chép sổ nghị quyết chưa được thực hiện thường xuyên, chưa cập nhật. Đặc biệt, tại một số cấp ủy, UBKT Đảng ủy trực thuộc, việc triển khai xây dựng quy chế làm việc chưa kịp thời, chưa đầy đủ, nhất là đối với ban chi ủy; thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đảng viên còn lúng túng. Nguyên nhân căn bản là do hầu hết cấp ủy viên kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động công tác Đảng chưa nhiều; đội ngũ cán bộ giúp việc công tác Đảng ở các Đảng ủy, chi ủy cũng kiêm nhiệm, thiếu tính chuyên nghiệp.

Mặt khác, trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện còn thiếu sót, chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT; việc tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xin đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Bộ trong thời gian tới?

Trên cơ sở kết quả đạt được trong công kiểm tra, giám sát trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện trong năm 2014 và thời gian tiếp theo là:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Quán triệt sâu sắc các Hướng dẫn của Đảng ủy khối về: “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)...

Nội dung kiểm tra trong năm 2014 với nhiệm vụ trọng tâm là: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức Đảng; Kiểm tra quản lý và sử dụng tài chính Đảng; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

Ngoài ra, công tác giám sát cũng được thực hiện thường xuyên thông qua việc, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tiến hành giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Nội dung tập trung vào việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐUTC của Đảng ủy Bộ Tài chính về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”; kế hoạch, biện pháp khắc phục sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; việc triển khai thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”.

Bên cạnh đó, việc giám sát cũng được thực hiện thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và theo chuyên đề. Cụ thể: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng; Giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính đảng; Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

Năm 2014 được xác định là “Năm Dân vận”, do đó Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung kiểm tra, giám sát vào công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối của Đảng theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ.

Xin cảm ơn đồng chí!

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 3 - 2014