Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế để giải quyết các thách thức môi trường và khí hậu


Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (AMME) lần thứ 17 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự Hội nghị AMME17. Ảnh: Trịnh Dũng
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự Hội nghị AMME17. Ảnh: Trịnh Dũng

Theo đó, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17 và các Hội nghị liên quan đã thống nhất ưu tiên đẩy mạnh hợp tác khu vực về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, chống ô nhiễm rác thải nhựa và phát triển thành phố bền vững.

Các hội nghị cũng thống nhất về nguyên tắc Tuyên bố chung ASEAN về Biến đổi khí hậu tại kỳ họp thứ 28 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC COP28) để đưa ra xem xét tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.

Các hội nghị ghi nhận sáng kiến của Chủ tịch ASEAN 2023 Indonesia về Hành động khí hậu dựa vào cộng đồng ASEAN nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực, thúc đẩy và tăng cường sự tham gia của nhiều bên liên quan trong việc thực hiện các hành động khí hậu dựa vào cộng đồng các quốc gia thành viên ASEAN.

Các hội nghị hoan nghênh việc ký kết Thỏa thuận về thành lập Trung tâm Biến đổi khí hậu ASEAN đặt trụ sở tại Brunei Darussalam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phối hợp khu vực về các sáng kiến biến đổi khí hậu giữa các quốc gia thành viên với các chính phủ, quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế có liên quan; và đưa ra các khuyến nghị chính sách về giải quyết biến đổi khí hậu cho các quốc gia thành viên.

Các hội nghị cũng thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về quản lý các loài ngoại lai xâm hại do Indonesia khởi xướng nhằm giải quyết một trong những mối đe dọa lớn về mất tự nhiên và đa dạng sinh học trong khu vực.

Các hội nghị cũng thông qua danh sách các trường học nhận Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN lần thứ tư và Giải thưởng Nhà vô địch Sinh thái trẻ ASEAN lần thứ hai. Các hội nghị biểu dương những thành tích này và khuyến khích các trường học và cá nhân khác học hỏi từ những thực tiễn tốt nhất và áp dụng vào thực hành tạo nên một môi trường bền vững hơn.

Các hội nghị đã tái khẳng định cam kết thực hiện Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về chống rác thải đại dương của các quốc gia thành viên; tiếp tục hoan nghênh tiến độ thực hiện các dự án và sáng kiến liên quan đến rác thải biển...

Theo Trịnh Dũng - Hải Tiến/nhandan.vn