Quyết định số 1588/QĐ-BTC:

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản


Quyết định số 1588/QĐ-BTC ngày 12/10/2020 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1588/QĐ-BTC.