Tăng cường quản lý giá cước vận tải

- Bộ Tài chính

(Tài chính) Trước tình hình giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 16176/BTCT-QLG ngày 6/11/2014 và công văn số 14185/BGTVT-VT ngày 07/11/2014 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô bảo đảm giá cước vận tải ô tô vận động phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và các yếu tố đầu vào trong giá thành vận tải; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai một số công việc.
Nội dung cụ thể xem tại: thông cáo báo chí