Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Để tăng cường công tác quản lý giá theo đúng quy định của Luật Giá, thực hiện việc kiềm chế lạm phát và chủ động trong công tác điều hành giá năm 2014 theo Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và tăng cường công tác phối hợp giữa quản lý thị trường và quản lý giá, ngày 21/02/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 2200/BTC-QLG gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) có công văn số 49/CQLG-NLTS gửi Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Nguồn: internet
Sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Nguồn: internet

Theo nội dung công văn số 2200/BTC-QLG, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 16665/BTC-QLG ngày 02/12/2013 về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương.

Trường hợp sau khi tiếp nhận, xem xét biểu mẫu kê khai giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương và rà soát biểu mẫu về các yếu tố chi phí tăng phù hợp với mức điều chỉnh giá của doanh nghiệp, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tên doanh nghiệp, sản phẩm và mức điều chỉnh giá bán để tổng hợp.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố tổng hợp về tình hình kiểm tra, kiểm soát giá sữa, doanh nghiệp, mặt hàng sữa đã điều chỉnh tăng giá từ ngày 1/1/2014 đến nay và báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 10/3/2014.

Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Trung ương và địa phương trong công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và đảm bảo có thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã có công văn số 49/CQLG-NLTS gửi Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đề nghị Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Chi cục quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố kiểm tra việc niêm yết giá, kê khai giá điều chỉnh giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của 04 doanh nghiệp đó là Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam); Công ty Cổ phần sữa Việt Nam; Công ty TNHH Nestle Việt Nam và Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam (trong đó có 03 doanh nghiệp là Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam); Công ty Cổ phần sữa Việt Nam và Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã kê khai và điều chỉnh giá bán trên thi trường) và 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam đã kê khai và dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em 06 tuổi từ ngày 25/02/2014) và các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã điều chỉnh giá bán sữa nhưng chưa thực hiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước.

Sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá mà không kê khai giá với cơ quan quản lý và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Đồng thời sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.