Tăng cường quản lý xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1949/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cường quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để quản lý xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức nhận quà biếu, tặng và thực hiện xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc địa chỉ ghi trên hóa đơn đề nghị (đối với cá nhân).

Theo đó, nếu có dấu hiệu bất thường như: Công ty không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, công ty đã giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc người đại diện doanh nghiệp, người đứng tên trên đơn đề nghị phủ nhận việc được biếu tặng thì từ chối cấp giấy phép nhập khẩu.

Khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phát hiện các dấu hiệu bất thường khác phải xác minh, làm rõ trước khi chấp nhận hay từ chối cấp giấy phép.

Về rà soát hồ sơ, đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu cần thực hiện rà soát các hồ sơ đã được cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng đã được cấp trong 6 năm (2016 - 2021) và 5 tháng đầu năm 2022.

Trường hợp có nghi vấn về giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), về thân nhân (đối với cá nhân) thì thực hiện trao đổi, phối hợp với cơ quan thuế nội địa, cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan công an nơi xác nhận trên đơn đề nghị (đối với cá nhân) để xác minh thông tin, trường hợp có dấu hiệu bất thường như: Công ty không có hoạt động tại địa chỉ đăng ký, công ty đã giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc người đại diện doanh nghiệp, người đứng tên trên đơn đề nghị phủ nhận việc nhập khẩu xe thì chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục nhập khẩu xe chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu rà soát hồ sơ nhập khẩu và có báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan.