Tăng cường thêm nhiều hình thức tham gia BHXH tự nguyện

PV.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách xã hội năm 2018 diễn ra ngày 13/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường thêm nhiều hình thức tham gia BHXH tự nguyện.

Tạo nền tảng quan trọng về nhận thức

Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết, Nghị quyết số 70/NQ-CP tạo nền tảng quan trọng về nhận thức và thực tiễn thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, an sinh xã hội đối với các cấp chính quyền, người dân, góp phần cải cách chính sách xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội.

Tính đến hết năm 2018 đã có 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với năm 2017), trong đó, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35% (giảm khoảng 5% so với năm 2017). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bão ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm 3-4% so với cuối năm 2017. Đồng thời, cả nước đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 2,8 triệu người...

Ước năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là 14,63 triệu người, chiếm 26,55% lực lượng lao động, tăng 810 nghìn người so với năm 2017. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ước đạt 12,54 triệu người, chiếm 22,75% lực lượng lao động, tăng 764 nghìn người so với cùng kỳ năm 2017.

Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng hơn quyền được hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho người dân. Nguồn lực thực hiện được tăng cường, nguồn vốn cho việc triển khai thực hiện được Chính phủ, các địa phương ưu tiên bố trí, xã hội quan tâm, đóng góp, huy động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các nhà quản lý, chuyên gia cho rằng, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. Đời sống của một bộ phận người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, một số mục tiêu của Nghị quyết 15-NQ/TW khó có khả năng đạt được vào năm 2020, như: Tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp; tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BHTN; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế…

Trước thực trạng trên, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đề nghị  cần sơ kết Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 70/NQ-CP để rà soát, điều chỉnh, tạo mạng lưới an sinh, bởi có những chính sách từ địa phương phản ánh không còn phù hợp. Nhiều chính sách xã hội nhưng tản mát nên cần tập trung về một đầu mối.

Tăng cường thêm nhiều hình thức tham gia BHXH tự nguyện

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành lưu ý tới những vấn đề xã hội mới nảy sinh. Trong đó, có vấn đề hiện nay, chỉ số Gini (biểu thị độ bất bình đẳng trong thu nhập trên nhiều vùng miền, tầng lớp xã hội) của Việt Nam đã tăng, điều này có nghĩa chênh lệch giàu - nghèo giữa các nơi ngày càng xa.

Cùng với đó, đã xuất hiện đối tượng yếu thế mới trong xã hội, đó là tình trạng nhiều người lớn và trẻ em có biểu hiện rối loạn cảm xúc, trầm cảm, tự kỷ ngày càng gia tăng... nếu không quan tâm, có chính sách hỗ trợ sẽ gây lên hậu quả lớn. 

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết 15 và 70 nhưng do mục tiêu trung hạn đề ra cao, điều kiện thực hiện, nguồn lực còn hạn chế nên phần lớn các chương trình chưa đạt được kế hoạch đề ra. Thời gian tới, các bộ ngành khi xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể rõ ràng, căn cứ vào nguồn lực thực tế để thực hiện.

BHXH Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường thêm nhiều hình thức tham gia BHXH tự nguyện; sử dụng cơ sở dữ liệu BHXH để hoàn thiện, hình thành cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội.