Đã bàn giao được trên 13 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

PV.

Tính đến ngày 20/11/2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã rà soát, bàn giao được hơn 13,128 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đang tham gia, đạt 99,66% trên tổng số lao động đang tham gia.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến tháng 11/2018, tổng số người tham gia  bảo hiểm xã hội (BHXH) là 14,56 triệu người (trong đó, BHXH bắt buộc 14,31 triệu người, đạt 97,7% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 254 nghìn người, đạt 76,6% kế hoạch); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,24 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch; bảo hiểm y tế (BHYT) là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

Về công tác thu bảo hiểm, đến tháng 11/2018, cơ quan BHXH đã thu đạt 294.221 tỷ đồng, bằng 89,2% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so với kế hoạch giao thu năm 2018.

Điểm nổi bật là cơ quan BHXH đã cấp sổ BHXH cho 14,47 triệu người, đạt 99,35% so với số người tham gia BHXH; số người được cấp thẻ BHYT là 82,36 triệu người; số người được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là 79,37 triệu người, đạt 98,5% tổng số người tham gia có mã số BHXH.

Lũy kế 11 tháng năm 2018, cơ quan BHXH đã giải quyết được 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; Giải quyết 743.418 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.024.189 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 1.699.613 lượt người hưởng chế độ thai sản; 318.675 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ…

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn phổ biến. Một số địa phương vẫn chậm chuyển số tiền đóng và hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách cho các đối tượng tham gia BHYT.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương; việc triển khai thực hiện công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT tại một số tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng lợi dụng chính sách thông tuyến để đi khám chữa bệnh nhiều lần tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh nhằm trục lợi Quỹ BHYT... vẫn còn phổ biến.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới cơ quan BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh  nghiệp trốn đóng, nợ đóng và đóng không đủ số lượng người lao động; Tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH để tăng tỷ lệ bao phủ BHXH…