Tăng mức hưởng bảo hiểm y tế của một số đối tượng

PV.

Từ ngày 1/12/2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều cảu Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành. Nghị định có nhiều điểm mới bổ sung thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo tính công bằng, không bỏ sót đối tượng, góp phần tăng nhanh tỷ lệ phục vụ cho toàn dân.

Theo đó, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã quy định một số nội dung như: Về một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); quy định tham gia theo hộ gia đình; bỏ quy định giao Quỹ Khám chữa bệnh (KCB) cho cơ sở KCB (kể cả trạm y tế xã). Thay vào đó là giao tổng mức thanh toán; sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí KCB; quy định cụ thể hơn về hợp đồng KCB BHYT…

Giải thích rõ hơn về những nội dung mới của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ông Nguyễn Tá Tỉnh, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam) cho biết, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có một số nội dung mới có liên quan đến mức hưởng và thanh toán chi phí KCB thay đổi theo hướng bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi người tham gia; trong đó có điều chỉnh tăng mức hưởng BHYT của một số đối tượng.

Chẳng hạn như: Đối với đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước đây quy định mức hưởng 100%, có áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật, nay theo quy định mới mức hưởng vẫn là 100% nhưng không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán. Hay quy định với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, tăng từ 80% lên 100%...

Về thanh toán chi phí KCB, trường hợp người bệnh được cơ sở KCB tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở KCB ở tuyến xã thì được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định (theo hướng dẫn của Bộ Y tế). Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho các bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân đi lại khó khăn được đi KCB tại nơi gần chỗ cư trú, tiết kiệm thời gian, chi phí. 

Bên cạnh đó, Quỹ BHYT sẽ thanh toán trong trường hợp cơ sở KCB gửi mẫu bệnh phẩm, chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác để thực hiện dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Điều này có nghĩa, bệnh nhân có thể được cơ sở KCB đang điều trị gửi mẫu xét nghiệm, chuyển bệnh nhân tới nơi khác mà vẫn được thanh toán BHYT.

Hơn nữa, người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác, thì được Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo như đi trái tuyến, trừ các trường hợp cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở KCB.