Tăng nguồn lực đầu tư- Phát huy vai trò y tế cơ sở

Theo daibieunhandan.vn

Y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí hợp lý. Do đó, tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho mạng lưới y tế cơ sở chính là giải pháp căn cơ giúp giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng nguồn lực đầu tư

Theo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, mạng lưới y tế cơ sở bao gồm y tế thôn, bản, xã/phường, thị trấn, quận/huyện, thị xã. Trong đó, trạm y tế xã/phường, trung tâm y tế và bệnh viện quận/huyện là những đơn vị y tế trực tiếp triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho người dân.

Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực của y tế cơ sở vẫn còn nhiều bất cập. Cán bộ y tế tuyến xã còn yếu về chuyên môn, khả năng phát hiện bệnh sớm còn hạn chế. Những lớp tập huấn đã được mở chủ yếu do các chương trình, dự án và chỉ tập trung trong một giai đoạn nhất định. Nhiều cán bộ về công tác tại trạm y tế 5 - 7 năm nhưng vẫn chưa được đào tạo lại và ít được cập nhật kiến thức mới.

Bên cạnh đó, y tế cơ sở còn đang phải đối mặt với tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, nhất là các trạm y tế. Theo thống kê, cả nước có khoảng 11.000 xã thì có gần 3.200 trạm y tế xã cần xây mới và 3.597 trạm y tế cần nâng cấp, sửa chữa… Trung bình các trạm y tế chỉ cung cấp được 52,2% trong số 108 dịch vụ kỹ thuật cho phép, chủ yếu là do thiếu cán bộ hoặc cán bộ chưa được đào tạo (52,7%), không có trang thiết bị, thiết bị cũ/hỏng (45,8%).

Như vậy để khắc phục những khó khăn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở trong tình hình mới, ngành y tế các địa phương cần có những giải pháp đột phá và đồng bộ trong việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho hệ thống các trạm y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cải thiện chế độ đãi ngộ...

Theo nhiều chuyên gia y tế, sở dĩ tuyến y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế, khó tuyển được bác sĩ về công tác là do thu nhập thấp, quá ít điều kiện nâng cao tay nghề trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Để khắc phục sự thiếu hụt nguồn nhân lực trên địa bàn, theo các chuyên gia, Nhà nước cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đang từng bước củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ và cơ chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; đặc biệt, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án bác sỹ gia đình để rút kinh nghiệm và triển khai rộng trong năm 2015 - 2020.