Tăng thu 9 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

PV.

Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9 nghìn tỷ đồng.

Tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017. Nguồn: internet
Tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017. Nguồn: internet
Thời gian qua, cơ quan Thuế trong cả nước đã thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, tập trung thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết.
Thống kê cho thấy, tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, đạt 54,2% kế hoạch năm 2017, tăng 125,34% so với cùng kỳ năm 2016; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9 nghìn tỷ đồng, bằng 130,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Riêng đối với hoạt động thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 135 doanh nghiệp truy thu, truy hoàn và phạt 402,8 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 6,7 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.378,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được được 29,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,1% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8 nghìn tỷ đồng.