Tập đoàn Bảo Việt: Ấn tượng các chỉ số tài chính

ThS. TRỊNH THỊ PHƯƠNG MAI

(Tài chính) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt đã nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn.

Đồng hành với khách hàng là một trong những chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt. Nguồn: internet
Đồng hành với khách hàng là một trong những chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt. Nguồn: internet

Chi trả 1.021 tỷ đồng cổ tức

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn là 17.096 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2012; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.234 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt - Công ty Mẹ là 1.352 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.104 tỷ đồng, tăng trưởng 2,1% so với năm 2012, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,2%, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.596 tỷ đồng, tăng 24%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2014-2015.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 18.329 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.183 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty Mẹ dự kiến đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.120 tỷ đồng.

Trong quý I/2014, báo cáo trước soát xét của Tập đoàn Bảo Việt cho biết, tổng doanh thu hợp nhất quý I/2014 toàn Tập đoàn đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ 2013. Trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.165 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng, tăng 16,3%; Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 7,6% và hoạt động khác tăng 91,1%. Kết quả kinh doanh này đã mang về lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho toàn Tập đoàn đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4% - được các chuyên gia đánh giá mức tăng trưởng cao. Xét về tổng tài sản hợp nhất, tại ngày 31/03/2014 Tập đoàn Bảo Việt đạt 60.781 tỷ đồng, tăng 12.929 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013, tương đương tỷ lệ tăng trưởng 27%. Trong khi đó, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 133 tỷ đồng, đạt 12.528 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ, tổng doanh thu đạt 313 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/03/2014, tổng tài sản đạt 12.169 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 11.772 tỷ đồng.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên, kết quả cũng rất đáng khích lệ. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc với 21,4% thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.414 tỷ đồng, tăng 8,8%. Quý I/2014, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.654 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2013.

tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm cả về tổng doanh thu phí và doanh thu khai thác mới. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.623 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 627 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 22% và 26% so với cùng kỳ 2013. Quý I/2014, Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 2.252 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 196 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 23% và 5% so với cùng kỳ 2013.

Đối với lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính, Chứng khoán Bảo Việt giữ vị trí dẫn dầu về thị phần môi giới trái phiếu với tỷ lệ 99,99% tại HSX và tiếp tục nằm trong TOP 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất về cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (4,2%) và trái phiếu (15,8%) trên HNX. Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/3/2014 đạt 590,6%, tăng 6% so với thời điểm 31/12/2013 và gấp 3,3 lần với chỉ tiêu quy định của Bộ Tài Chính. Trong khi đó, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/03/2014, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 20.583 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng 14,2% so với năm 2013. Tổng doanh thu đạt 13 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, tăng 11,6% và 25,6%.

Về lĩnh vực ngân hàng, BAOVIET Bank đã đạt kết quả kinh doanh khả quan với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 31/03/2014, BAOVIET Bank có tổng tài sản đạt 19.008 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 118 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng 71,9% so với cùng kỳ 2013. Hiện nay, BAOVIET Bank hiện có trên 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Tăng vốn qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Để tiếp tục đầu tư cho phát triển dài hạn nhằm khai thác thị trường tài chính còn nhiều tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đồng thời để tăng cường thêm cổ đông chiến lược nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tài chính, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ khoảng 40 triệu đến 61,5 triệu cổ phần phổ thông. Thời điểm hoàn thành phát hành trước ngày 31/3/2015.

Trong quý I/2014, Tập đoàn Bảo Việt có mức tăng trưởng 15,4% về doanh thu, hoàn thành 35,9% kế hoạch lợi nhuận năm. Kết quả này thể hiện những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Ông Hoàng Việt Hà,
Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt

Mức giá phát hành sẽ theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và nhà đầu tư trên nguyên tắc sử dụng giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE) và giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý gần nhất với thời điểm phát hành làm tiêu chí tham chiếu. Dự kiến sau đợt phát hành, số vốn điều lệ Tập đoàn sẽ tăng thêm khoảng 400 tỷ đồng đến 615 tỷ đồng, nâng số vốn điều lệ mới của Tập đoàn lên tương đương 7.205 tỷ đồng đến 7.420 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo Việt sẽ chào bán cho từ 1 - 3 nhà đầu tư tiềm năng đáp ứng được các tiêu chí về sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu, có năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo Việt trên một hoặc nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ), đầu tư, quản lý rủi ro, mở rộng thị trường, sản phẩm mới,…

Luôn hỗ trợ khách hàng, đối tác và cổ đông

Trên cơ sở nền tảng đã đạt được trong những năm qua, trong năm 2014 Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên sẽ tập trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững, phát huy truyền thống, thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965 - 15/01/2015). Cũng nhân dịp này, Bảo Việt lựa chọn thông điệp năm 2014 là “Vì những niềm tin của bạn” nhằm thể hiện cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, đối tác, cổ đông vì niềm tin vào sự thành công, hạnh phúc và thịnh vượng, niềm tin vào một cộng đồng phát triển.

Để đạt những mục tiêu trên, Bảo Việt sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, tăng cường hợp tác nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của toàn Tập đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; nâng cao năng lực kênh phân phối, phát triển kênh phân phối mới đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Bảo Việt cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 - 2014