Tập đoàn Bảo Việt được Forbes bình chọn trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam hai năm liên tiếp

PV.

(Tài chính) Ngày 17/10/2014, Tập đoàn Bảo Việt đã được tôn vinh tại Lễ vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Bảo Việt - một trong số các doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam. Nguồn: baoviet.com.vn
Tập đoàn Bảo Việt - một trong số các doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam. Nguồn: baoviet.com.vn

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về những doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh xuất sắc và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, đồng thời cũng vinh danh và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp.

50 công ty thuộc danh sách có kết quả kinh doanh vượt trội trong 12 ngành (bất động sản và xây lắp, công nghệ, đa ngành, dầu khí, tài chính, hàng tiêu dùng, tiện ích, vật liệu, công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm và vận tải), có vị thế chủ đạo trên thị trường. Tăng trưởng doanh thu trung bình trong năm 2013 là 7%, vượt trội so với mức 2% của toàn thị trường. Đặc biệt, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình đạt 23%, cao hơn nhiều so với mức 15% của các doanh nghiệp.

Kết quả 50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes bình chọn độc lập, khách quan theo phương pháp xếp hạng của Forbes toàn cầu, qua hai vòng tuyển chọn dựa trên kết quả tính điểm theo 5 tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, bình quân lợi nhuận trên vốn (ROC), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập trên cổ phiếu (EPS) trong giai đoạn năm năm từ 2009 đến 2013, đặc biệt xem xét kết quả năm 2013.

Dựa trên dữ liệu là báo cáo tài chính đã kiểm toán của tất cả công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX tính đến thời điểm ngày 31/12/2013, và giá trị cổ phiếu tính theo giá đóng cửa ngày 25/4/2014, Forbes Việt Nam lập danh sách những công ty có giá trị vốn hóa thị trường tối thiểu 300 tỷ đồng và doanh thu của năm 2013 trên 150 tỷ đồng đồng thời có kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2013. Theo số liệu được Forbes ghi nhận, Tập đoàn Bảo Việt có doanh thu 17.096 tỷ đồng và vốn hóa là 25.790 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2014, kết quả kinh doanh của Bảo Việt tăng trưởng khả quan với doanh thu hợp nhất đạt 9.133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 826 tỷ đồng, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 6.513 tỷ đồng, tăng 13,8%. Tại ngày 30/6/2014, Tập đoàn có tổng tài sản hợp nhất đạt 63.831 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5%, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 11.658 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai Forbes Việt Nam tổ chức bình chọn và cũng là năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn Bảo Việt đạt giải thưởng này. Vị thế của Bảo Việt đã được khẳng định bằng nhiều giải thưởng danh giá của các tổ chức uy tín.

Riêng trong năm 2014, Bảo Việt tiếp tục khẳng định vị thế với Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững, Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (xếp thứ 2 về kết quả bình chọn), Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam; Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, một trong 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu,…