Tập đoàn Bảo Việt sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 28/11

Nghi Kiều

(Tài chính) Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường vào sáng 28/11/2012 với nội dung chính là bầu HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2012 - 2017).

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ngày 15/10/2012.

Theo đó, phiên họp HĐQT nhất trí thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường vào sáng 28/11/2012 với nội dung chính là bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2012 - 2017).

HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2007 - 2012) sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi có kết quả đề cử của ĐHCĐ bất thường.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ TGĐ cho đến khi HĐQT mới bổ nhiệm TGĐ của Tập đoàn.

Hai Giám đốc khối là ông Abhishek Sharma - GĐ khối quản lý rủi ro và Alan Royal - GĐ khối CNTT, được tiếp tục bổ nhiệm giữ nguyên chức vụ cho đến hết ngày 30/6/2013.