Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013

PV.

(Tài chính) Ngày 16/1/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013.

Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua
Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã thực hiện quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm và đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc về doanh thu và lợi nhuận. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng vượt so với mức bình quân chung của thị trường giúp Bảo Việt gia tăng về thị phần. Lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán tăng trưởng ổn định trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống, về cơ bản Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng Đại hội đồng cổ đông 2012 giao. Tổng doanh thu ước đạt 1.390 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.075 tỷ đồng, hoàn thành 117,4% kế hoạch, tăng 18,9% so với năm 2011; dự kiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,8%.

 Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 - Ảnh 1
Gần 300 đại biểu trong hệ thống Bảo Việt đã tham dự Hội nghị

Trong năm 2012, Bảo Việt tiếp tục tập trung xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” và đạt được những thành tựu quan trọng trong việc  phối hợp với HSBC lựa chọn thành công đối tác chiến lược Sumitomo Life; đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đẩy mạnh tập trung hoá; hoàn thành tăng vốn cho Ngân hàng Bảo Việt và phê duyệt phương án tăng vốn cho Bảo hiểm Bảo Việt; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và đầu tư phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo.

Cùng với việc tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, trong năm 2012, Tập đoàn Bảo Việt cũng chú trọng nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác truyền thông, phát triển thương hiệu Bảo Việt ngày càng lớn mạnh.

 Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 - Ảnh 2
Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình: “Cần tập trung tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả”

Thực hiện chủ trương tại Nghị Quyết 01 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết giảm chi phí, toàn Tập đoàn Bảo Việt đã cam kết, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong toàn hệ thống và hoàn thành mục tiêu tiết giảm chi phí 145 tỷ đồng năm 2012, góp phần quan trọng vào tăng trưởng lợi nhuận của Tập đoàn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn Bảo Việt tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thị trường thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp, sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế - xã hội. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh: “Trong giai đoạn 2013 - 2015, cần tập trung tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả; khẳng định sự chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; trở thành một Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực”.

 Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 - Ảnh 3
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phúc Lâm: “Năm 2012, Tập đoàn Bảo Việt đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc về doanh thu và lợi nhuận”

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối mới; tập trung phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung; tăng cường năng lực tài chính cho các đơn vị để nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin trọng điểm; nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và đẩy mạnh hợp tác với đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life, đại diện Sumitomo Life cho biết: “Chúng tôi biết rằng, 5 năm qua HSBC đã tạo dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn Bảo Việt và xây dựng nền tảng quản trị vững chắc. Chúng tôi muốn tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Bảo Việt thông qua việc cung cấp các kỹ năng kinh doanh chúng tôi đã đúc kết được tại Nhật Bản, tập trung vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đang được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh sau này”.

 Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 - Ảnh 4
Đại diện Sumitomo Life tại phát biểu buổi lễ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Thanh Hoan - Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính đã ghi nhận: Kể từ sau cổ phần hoá doanh nghiệp, Bảo Việt đã có những bước chuyển về chất và lượng; điều này đã khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của Bảo Việt và thể hiện sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên cần chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ kinh doanh; theo đó tập trung vào việc dự báo, nắm chắc thông tin thị trường trong và ngoài nước để có những quyết sách phù hợp; nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm; mở rộng phát triển thị trường trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Cùng với việc tiếp tục phát triển nền tảng vững chắc, cần chủ động hợp tác với cổ đông chiến lược một cách có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đặc biệt tận dụng tối đa kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ để từng bước nâng cao thị phần bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Bảo Việt cũng tổng kết công tác thi đua; tổ chức trao khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác nhằm cổ vũ các cán bộ hướng tới hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2013. Đồng thời, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên cùng ký giao ước thi đua, thể hiện sự đồng lòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra.

Với những thành quả đã đạt được, toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trong hệ thống Bảo Việt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần sẵn sàng tiếp thu ý tưởng mới, mở rộng tầm nhìn và sáng tạo, nắm bắt cơ hội nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2013, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững, hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến lược 2011 - 2015.