Tập trung hoàn thành giải quyết các dự án thua lỗ kéo dài

PV.

Tại Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 06/02/2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Công Thương, Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương tập trung hoàn thành giải quyết các dự án thua lỗ kéo dài.

Nhà máy Đóng tàu Dung Quất - một trong những dự án thua lỗ của ngành Công Thương. Nguồn: vneconomy.vn
Nhà máy Đóng tàu Dung Quất - một trong những dự án thua lỗ của ngành Công Thương. Nguồn: vneconomy.vn

Cụ thể, trong năm 2017, ngành Công Thương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, trong đó, lãnh đạo Bộ, các Tập đoàn thuộc Bộ phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác thoái vốn, cổ phần hóa và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng thời, tập trung hoàn thành về cơ bản trong năm 2017 việc giải quyết các dự án thua lỗ kéo dài, kém hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, bảo đảm lợi ích tổng thể và lợi ích cao nhất cho Nhà nước.

Được biết, hiện nay, ngoài 5 nhà máy, dự án thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả mà Quốc hội đã nêu lên tại nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 vừa qua (gồm Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, Dự án Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và Nhà máy đạm Ninh Bình), thì Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những tồn tại, yếu kém của một số nhà máy, dự án thua lỗ thuộc ngành Công Thương mới đây còn bổ sung thêm 7 nhà máy, dự án khác là: Đạm Hà Bắc, Đạm DAP 1 Lào Cai , DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai.