Tập trung xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi

Theo báo Hải quan

(Tài chính) Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chỉ đạo Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế - các đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế - cần tập trung một số nội dung.

 Tập trung xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo hai đơn vị khi xây dựng dự thảo Nghị định chung về quản lý thuế thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP năm 2007 và Nghị định 106/2010/NĐ-CP năm 2010 phải đảm bảo hướng dẫn chi tiết các nhóm vấn đề đã được giao, làm cơ sở pháp lý để thực hiện. Đồng thời, rà soát những nhóm vấn đề không được giao báo cáo lãnh đạo Bộ để đề xuất bổ sung nội dung ở Nghị định này.

Trong Thông tư, Thứ trưởng yêu cầu phải hướng dẫn đầy đủ quy trình nghiệp vụ của các nhóm vấn đề trong Luật. Trong đó, tập trung hướng dẫn việc khai thuế theo tháng đối với thuế GTGT.

Riêng trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng quản lý phục vụ công tác quản lý, phải hoàn thành trước ngày 1/7/2013.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý trong quá trình xây dựng, ban hành các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan để thuận lợi khi triển khai thực hiện.