Thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Bộ Y tế đang triển khai hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu theo Thông tư số 09/2019/TT-BYT bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo thông tư số 09/2019/TT-BYT, việc thẩm định điều kiện của cơ sở khám, chữa bệnh chỉ áp dụng đối với các trường hợp: Lần đầu đề nghị ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và sau khi đã chấm dứt hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.

Nội dung thẩm định gồm: Việc đối chiếu giữa hồ sơ ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu với các quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo đó, hồ sơ sẽ bao gồm: Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám, chữa bệnh; Bản sao giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám, chữa bệnh; Bản chụp có đóng dấu của cơ sở đối với quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có) hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập; Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản.

Ngoài ra, cũng thẩm định, đối chiếu thông tin về danh sách nhân lực đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh với danh sách được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế.

Theo Thông tư số 09/2019/TT-BYT, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thẩm định trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cụ thể, cơ sở khám, chữa bệnh gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 số 146/2018/NĐ-CP đến cơ quan BHXH. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo ngày ghi trên dấu công văn đến), cơ quan BHXH phải thực hiện xong việc xem xét hồ sơ và ký hợp đồng; trường hợp không đồng ý ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.