Hợp tác xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và Cơ quan đánh giá và giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) vừa Ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Bản Ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực BHYT, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và HIRA sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng gói quyền lợi BHYT; đổi mới phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh; cải tiến chất lượng dịch vụ y tế;…

hop tac xay dung goi quyen loi bao hiem y te
Các hoạt động triển khai theo Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực BHYT sẽ mang đến dịch vụ chất lượng cho người dân.

Thời gian qua, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và HIRA đã có một số hợp tác kỹ thuật về BHYT thông qua các chương trình đào tạo, tham quan, học tập kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý cung ứng dịch vụ, đánh giá chất lượng, giám định và ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực BHYT sẽ giúp các bên triển khai hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo Biên bản ghi nhớ, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và HIRA sẽ cùng nhau xúc tiến các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: Mô hình hóa các tác động về chi phí của việc thay đổi danh mục dịch vụ thuộc gói quyền lợi BHYT; xây dựng gói quyền lợi BHYT, bao gồm cả danh mục thuốc mới, vật tư y tế mới và các dịch vụ kỹ thuật mới; cải thiện phương pháp định giá và điều chỉnh giá dịch vụ y tế; đổi mới phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh; hoàn thiện hệ thống thông tin và quy trình giám định BHYT; cải tiến chất lượng dịch vụ y tế; chuẩn phân loại lâm sàng, kiểm định lâm sàng và phân tích dữ liệu lâm sàng; quản lý nguồn dữ liệu y tế số hóa.

Ngoài ra, ba bên thống nhất lựa chọn các hình thức hợp tác, gồm: Chia sẻ kiến thức, ý tưởng và các bài học kinh nghiệm; lập kế hoạch cho các hoạt động phối hợp về từng lĩnh vực cụ thể; nỗ lực huy động, chia sẻ năng lực chuyên môn; tận dụng và nâng cao hiệu quả các nguồn lực; Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; tổ chức và thực hiện nghiên cứu; tham gia vào đối thoại với các bên liên quan, các đối tác; phổ biến các bài học, kết quả thông qua các ấn phẩm, chuyên đề nghiên cứu, hội thảo, hội nghị, và các hình thức dễ tiếp cận khác.

Qua sự kiện này, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam Ki Dong Park cho rằng, việc thực hiện BHYT ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức. Việc tăng tỷ lệ tham gia BHYT sẽ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí thấp nhất và WHO cam kết sẽ hỗ trợ để Việt Nam đạt được mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.