Tháng 8 xuất siêu 1,1 tỷ USD, thặng dư thương mại kỷ lục 3 tỷ USD

Theo infonet.vn

(Tài chính) Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 8, nhập khẩu giảm 5,9%; xuất khẩu tăng 2,8% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 97,2 tỷ USD; nhập khẩu đạt 94,16 tỷ USD.

Theo thông tin từ Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 13,3 tỷ USD, tăng 2,8%; nhập khẩu đạt 12,2 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 97,2 tỷ USD, tăng 14,4%; nhập khẩu đạt 94,16 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tháng 8, Việt Nam đã xuất siêu 1,1 tỷ USD; thặng dư thương mại đến hết tháng 8 đạt hơn 3 tỷ USD. Đây là mức thặng dư thương mại kỷ lục của Việt Nam. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp Việt Nam có được kết quả này.  

                               Tháng 8 xuất siêu 1,1 tỷ USD, thặng dư thương mại kỷ lục 3 tỷ USD - Ảnh 1

Về xuất khẩu: Gần 20 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó có 12 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD. Top 10 ngành hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất nếu loại trừ dầu thô và máy móc, dụng cụ phụ tùng sẽ có sự góp mặt của nhóm túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù.

Trong top 10, loại trừ máy vi tính và gạo có giá trị xuất khẩu giảm so với 8 tháng đầu năm 2014, còn lại các nhóm có mức độ tăng khá mạnh.

 

Tháng 8 xuất siêu 1,1 tỷ USD, thặng dư thương mại kỷ lục 3 tỷ USD - Ảnh 2

Về nhập khẩu:  Có 18 nhóm mặt hàng nhập khẩu hơn 1 tỷ USD, không tính xăng dầu, 8 tháng đầu năm Việt Nam có đến 11 nhóm hàng có giá trị nhập khẩu trên 2 tỷ USD.
 Tháng 8 xuất siêu 1,1 tỷ USD, thặng dư thương mại kỷ lục 3 tỷ USD - Ảnh 3