Thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 chi cục thuế

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố 35 quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 chi cục thuế trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát triển chỉ đạo hội nghị.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát triển chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Trần Xuân Hà; tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo Cục thuế tại 63 đầu cầu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, hội nghị trực tuyến công bố 35 quyết định về việc hợp nhất các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh, thành phố đã được Bộ Tài chính chỉ đạo sát sao, trong đó, Bộ Tài chính ghi nhận sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trong việc hợp nhất chi cục thuế.

Để việc sắp xếp, sáp nhập tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất và đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý, đảm bảo sớm ổn định tổ chức và tư tưởng cán bộ, công chức và người lao động; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao cách làm bài bản, căn cơ và thống nhất trong chỉ đạo cũng như thực hiện của ngành Tài chính, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh “Việc sáp nhập rất khó khăn, nhưng các đồng chí đã chỉ đạo và thực hiện bài bản, công phu, quyết liệt và đã đem lại thành công. Đây là cách làm hay và sáng tạo...”

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị ngành Tài chính tiếp tục bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW để triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống. Làm bài bản, căn cơ và chú ý công tác tư tưởng đến cán bộ, công chức với tinh thần “Mình đặt mình trong mọi người để ứng xử và điều chỉnh”.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ sao cho ngành Thuế và các ngành khác tại địa phương trở nên mạnh hơn, đồng thời làm cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng tốt hơn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chia sẻ của cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế để có được kết quả đáng khích lệ trong việc sáp nhập, hợp nhất các chi cục thuế.

Ông Cao Anh Tuấn khẳng định, Tổng cục Thuế sẽ tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngày hôm nay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được giao cho ngành Thuế.

Để tiếp tục rà soát, lựa chọn các địa phương sắp xếp chi cục thuế, phấn đấu hoàn thành ngay trong Quý I/2020, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo các Cục thuế tiếp tục thực hiện rà soát, triển khai thực hiện các phương án sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực.

Bên cạnh đó, các Cục thuế địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa 12 quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả. Nắm bắt tư tưởng của cán bộ, công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, các Cục thuế địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ nhà nước trên địa bàn, đảm bảo ổn định mọi hoạt động trên địa bàn quản lý.

Thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/5/2018; đồng thời, xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng Chi cục Thuế từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục (giảm 291 Chi cục).

Trước đó, trong năm 2018, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 06 Cục thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục thuế để thành lập 16 Chi cục thuế khu vực, giảm 18 Chi cục thuế.

Năm 2019, đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 Cục thuế tỉnh để hợp nhất 160 Chi cục Thuế thành 76 Chi cục Thuế khu vực, giảm 84 Chi cục Thuế. Tiếp theo, trong tháng 8 và tháng 9/2019 vừa qua, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các Quyết định hợp nhất chi cục thuế trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh, thành phố.

Như vậy, đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 Cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực; giảm 211 chi cục thuế; trong đó có 22 Cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.